MVO

GELUIDSARME EN SCHONE MOTOREN, BEWUST RIJGEDRAG, GROENE ENERGIE EN VOORLICHTING OP SCHOLEN

DUURZAAM EN VERANTWOORD ONDERNEMEN

INVESTEREN IN OPLEIDEN IS INVESTEREN IN JE BEDRIJF.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

MVO, oftewel maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijk onderdeel van het bedrijfsleven. Duurzaam en verantwoord ondernemen krijgt veel aandacht bij Dorrestijn Transport en Logistiek. Wij hechten veel waarde aan een schoner milieu en zetten ons graag in voor onze omgeving en publieksgroepen.

Vanuit deze MVO-gedachte investeren wij in geluidsarme en schonere motoren voor onze vrachtwagens (Euro 6), krijgen onze chauffeurs training in efficiënt en verantwoord rijden en blijven we zoeken naar schonere en energiebesparende oplossingen in vrachtvervoer. Ook maken we in onze kantoren en magazijnen uitsluitend gebruik van groene energie

Wij zetten regelmatig onze kennis, mankracht en middelen in voor goede doelen, vaak bij ons in de regio. Zo geven wij verkeersvoorlichting aan kinderen en ouders en helpen we charitatieve instellingen waar we kunnen met transport en verhuizingen.

Verkeersvoorlichtingen en dodehoekmarkering

Vanaf januari 2012 geeft Dorrestijn Transport en Logistiek speciale voorlichting voor schoolgaande kinderen. Op diverse basisscholen in Soest, Baarn en de directe omgeving geven ervaren chauffeurs van Dorrestijn Transport en Logistiek voorlichting over het beroep van vrachtwagenchauffeur én dus ook over de gevaren van de dode hoek. Dit vinden wij goed passen bij ons maatschappelijke karakter. Dorrestijn Transport en Logistiek heeft geïnvesteerd in dodehoek camera’s en in dodehoekmarkering aan de voorzijdes van de opleggers. Door kinderen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met de dode hoek hoopt Dorrestijn Transport en Logistiek een bijdrage te kunnen leveren aan de veiligheid voor de schoolkinderen.

Wilt u meer weten over deze voorlichting? Voor een indruk van het programma van de verkeersvoorlichtingen, de deelnemende scholen en de bezoekdata klikt u hier: programma verkeersvoorlichtingen.

ISO 9001

De regels voor transportbedrijven en logistiek dienstverleners zijn aanzienlijk toegenomen en er wordt dan ook kritisch gekeken naar de kwaliteit die wij leveren maar ook naar de wijze waarop we veiligheid, duurzaamheid en risicomanagement implementeren. Bij Dorrestijn Transport en Logistiek worden we graag gezien als betrouwbare businesspartner en daarom hebben we ons kwaliteitsmanagementsysteem opgesteld conform de norm ISO 9001 en laten certificeren door Bureau Veritas.

Lean & Green Logistics

Lean & Green is een programma dat organisaties simuleert om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau, door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar gelijktijdig milieubelasting reduceren. Dorrestijn Transport en Logistiek is trots te kunnen melden dat we met ons milieubeleid de CO2-uitstoot hebben weten te verminderen met maar liefst 32%. Hiermee hebben wij de eerste Star behaald. Meer info op www.lean-green.nl

Opleiden

Investeren in opleidingen en trainingen is investeren in je bedrijf. Bij Dorrestijn Transport en Logistiek willen we dat de medewerkers hun competenties verder ontwikkelen en zodoende gemotiveerd kunnen werken. De medewerkers volgen opleidingen op het gebied van computervaardigheden, leidinggeven en BHV en speciaal voor de chauffeurs en logistieke medewerkers worden er opleidingen verzorgd zoals Code95 en heftruckrijvaardigheid en -bediening. En ook in jong talent wordt flink geïnvesteerd.

PayChecked in Transport

PayChecked in Transport is een keurmerk waarmee transportondernemers aantonen dat zij hun werknemers betalen zoals is afgesproken in de cao en dat hun personeels- en loonadministratie op orde is.

Het bestuur van de Stichting PayChecked in Transport verklaart dat door een geaccrediteerde inspectie-instelling is vastgesteld dat INT. TRANSPORT OP-EN OVERSLAGBEDRIJF DORRESTIJN B.V., Soest voldoet aan de registratienormen zoals vastgelegd in de PayChecked in Transport. Registratienormen en is opgenomen in het PayChecked in Transport Register. Het register en de normenset zijn te raadplegen op www.PayChecked.nl

Contactformulier

    Let op velden aangegeven met * dienen verplicht ingevuld te worden!