VERKEERSVOORLICHTING

SPECIALE VOORLICHTING VOOR NAAR SCHOOLGAANDE KINDEREN

THEORIE- EN PRAKTIJKLES

ERVAREN CHAUFFEURS WIJZEN O.A. OP DE GEVAREN VAN DE DODE HOEK

Programma verkeersvoorlichtingen

Theorieles (totaal ca. 45 minuten)

Introductieverhaal (ca. 10 minuten)
De les begint met een korte introductie en een vragenronde aan de leerlingen over veiligheid in het verkeer. Ervaringen worden hier uitgewisseld tussen de leerkracht, de voorlichters en de leerlingen.

DVD presentatie (ca. 10-15 minuten)
De voorlichting wordt gegeven vanuit de ervaring van de chauffeurs en met behulp van lesmateriaal van VVN/TLN. De DVD toont verschillende verkeerssituaties en legt de leerlingen uit hoe zij dan moeten handelen. De vuistregels hierbij zijn: blijf rechts achter de vrachtwagen en houd 3 meter afstand.

De Veilig-op-Weg test (ca. 15 minuten)
Er wordt een test afgenomen bij de leerlingen om te kijken of ze de vuistregels en de verkeerssituaties goed begrepen hebben. De antwoorden worden klassikaal besproken en uitgelegd. De antwoordkaarten worden ingezameld en verstuurd naar TLN. Onder de inzenders wordt één keer per maand een rugzak verloot.

Het lesbord (ca. 5-10 minuten)
De leerlingen kunnen in groepjes aan de slag met het lesbord waarop zij allerlei verkeerssituaties kunnen naspelen.

Praktijkles (ca. 15 tot 20 minuten per groepje)

Rondje om de auto
Er wordt met alle kinderen een rondje om de vrachtauto gelopen. Hierbij verwijst de voorlichter naar informatie in de theorieles. Bijvoorbeeld:

  • Hoeveel is drie meter?
  • Hoe groot zijn de wielen?
  • De fietsenvanger. Wie weet waar die voor dient?
  • De laadklep. Waarom kan die zo gevaarlijk zijn?
  • Achteruitrijden. Hoe weet je dat een vrachtauto achteruit gaat rijden? Als je vlak achter de auto staat, kun je dan nog wegkomen? Daarom moet je dus drie meter afstand houden.
  • De uitlaat.
  • De diverse borden en tekens die op de vrachtauto zitten.

 
Achter het stuur
Na de kennismaking met de vrachtwagen gaan de leerlingen achter het stuur. Met behulp van de voorlichters, pionnen en medeleerlingen worden de leerlingen uitgelegd wat de dode hoek is en waar deze zich om de vrachtwagen bevindt. Ook hier worden de vuistregels weer doorgenomen met de leerlingen.

Afronding in de klas (ca. 10-15 minuten)
Na afloop van de praktijkles worden de kinderen gevraagd wat zij van de les vonden en wat zij hebben geleerd van de les. Ook hier worden nogmaals de vuistregels onderstreept. Als extra activiteit wordt er een foto gemaakt van de hele groep TLN. Deze staat na 3 dagen op www.veilig-op-weg.nl. De foto is een manier om de leerlingen op de website te krijgen, met de bedoeling dat het geleerde beter in het geheugen van de leerlingen blijft.

 

Contactformulier

    Let op velden aangegeven met * dienen verplicht ingevuld te worden!